Дан отворених врата са инспекцијама у Крушевцу
12
Oct

Дан отворених врата са инспекцијама у Крушевцу

Извор: ibe.rs

Милан Стефановић експерт за инстуционалну подршку, административне поступке и анализу ефеката прописа на пројекту „Подршка ЕУ побољшању пословног окружења“ и Јасминка Варналиева, тим лидер пројекта су у среду 9. октобра 2019 године, успешно спровели у сарадњи са USAID пројектом сарадње за економски развој и са ПКС-РПК Крушевац у њиховим просторијама, још један у низу догађаја „Дан отворених врата са инспекцијама“. Овај догађај је имао за циљ да привреднике из Крушевца и околине информише о правима и обавезама у инспекцијком надзору. 

На овом скупу привредници су имали могућност да од експерта Стефановића добију корисне информације о правима и обавезама током инспекцоијског надзора, али и да са инспекторима пореске, тржишне, радне, санитарне и пољопривредне инспекције у неформалном окружењу дискутују о проблемима у свом пословању, као и да добију појашњења, савете и препоруке за поштовање закона и отклањање евентуалних пропуста у раду, из домена надлежних инспекција.

Нека од питања која је експерт Стефановић добио од привредника током трајања догађаја, односила су се на однос контролне листе и записника током трајања надзора. Он је објаснио да је контролна листа прилог и саставни део записника, и чињенице утврђене у њој не треба понављати у записнику, за једноставније надзоре могу да се записник и контролна листа интегришу у један документ. Такође, интересантно је било питање везано за правно уређење видео надзора у компанијама и инспекцијски надзор у овој области. Одговор на то питање гласио је да у складу са начелима Закона о заштити података о личности, инспекцијски надзор је надлежности Повереника за заштиту података о личности.

Још једно питање које је интересовало привреднике из Крушевца, односило се на период од када тече рок за застарелост прекршаја због неизвршења прописане обавезе у прописаном периоду. Стефановић је разјаснио да се застарелост прекршаја рачуна од извршења прекршаја. Он је навео и пример како би сликовитије објаснио: „Замислите да је привредни субјекат био дужан да испуни одређену прописану обавезу у одређеном периоду, период је истекао, субјекат то није учинио, што је инспекција открила у надзору; застарелост почиње од истека последњег дана тог периода у коме је постојала обавеза“, закључио је Стефановић.

Поред великог интересовања привредника из Крушевца, догађај је изазвао и локалних пажњу медија.